Creem Junts?

  Contacta'ns

  He llegit, he entès i estic d'acord amb la Política de Privacitat de la web.

  Política Privacitat

  La present Política de Privacitat té per objecte facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús del portal web (en endavant la “Web”) d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

   

  El responsable del tractament és;

   

  SOPORTES E IMAGEN PUBLICITARIA, S.L. (en adelante PUBLIFA)

  NIF. B-61578928,

  Domicili social; Avda. Sant Esteve, nº 23 Ático A 08402-Granollers (Barcelona).

  Correu electrònic: info@publifa.com

   

  Enviament i registre de dades personals

   

  L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure als nostres butlletins i / o realitzar operacions comercials o mercantils amb PUBLIFA. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure als nostres butlletins.

   

  Finalitat del tractament de dades

  Les dades que sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens envieu o proporcioni a través d’aquests formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitats.

   

  En funció del formulari o apartat a què accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzés per a les finalitats descrites a continuació:

   

  1. Les que particularment indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de electrònic de registre, contacte, consulta o similar.

  2. Atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.

  3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o blog.

  4. Per poder elaborar estadístiques amb fins comercials.

  5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb PUBLIFA. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.

  6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de PUBLIFA a les xarxes socials que enllacen al nostre web.

   

  Referent a això volem que l’usuari conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes, de manera que l’exercici de drets per part de PUBLIFA quedés limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per aquest motiu recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes.

   

  Cessions i destinataris:

   

  PUBLIFA és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris.
  Les dades personals obtingudes de l’usuari no són cedides o posades a disposició de tercers, excepte a aquells proveïdors de serveis de PUBLIFA que requereixin accés a les dades, en qualsevol cas aquest accés es realitzarà amb les garanties legals pertinents i en cap cas tractaran les dades per finalitats pròpies o diferents.

   

  Terminis de Conservació

   

  PUBLIFA tractarà les dades personals dels usuaris mentre aquestes siguin necessàries per al servei prestat o bé fins que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les mateixes.

   

  En qualsevol cas, i encara que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les seves dades, PUBLIFA podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals pertinents i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

   

  Transferències de dades

   

  El tractament de les dades dels usuaris en principi no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l’anterior, en el cas que es requerís, PUBLIFA s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes.

   

  Sense perjudici de l’anterior, PUBLIFA pot tenir proveïdors de serveis ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu i, en conseqüència, l’execució dels serveis pot comportar una transferència internacional de dades. En aquests casos PUBLIFA actuarà amb la diligència deguda i en conseqüència amb el contingut en la present Política de Privadesa i a les disposicions aplicables que afecten a les transferències internacionals de dades en el RGPD i la LOPDGDD.

   

  Incorporació de dades de tercers

   

  En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i que els ha informat abans de tot el que recull aquesta política de privacitat, especialment de les dades de la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei li confereix sobre el tractament de les seves dades.

   

  PUBLIFA, no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens proporcioni, sent la seva exclusiva responsabilitat disposar de l’autorizacion dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les seves dades.

   

  Tractament automatitzat i elaboració de perfils

   

  El tractament de dades per part de PUBLIFA no suposa que l’usuari sigui subjecte de decisions automatitzades.

   

  PUBLIFA pot dur a terme alguns tractaments addicionals que comporten l’elaboració de perfils amb la finalitat de predir el seu comportament a la Web, mostrant-a la pàgina principal productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi demostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda a través de les cookies.

   

  Així mateix alguns dels tractaments relacionats amb cookies i les possibles elaboracions de perfils associades poden ser aliens a PUBLIFA, a l’ésser fruit de la navegació de l’usuari a altres llocs web.

   

  PUBLIFA facilita l’usuari l’informació per a la configuració i control de les cookies a la Política de Cookies

   

  Exercici de drets

   

  La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, les quals es resumeixen a continuació:

   

  1. 1. Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades per PUBLIFA i les finalitats.

   

  2. 2. Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació de les seves dades en qualsevol moment..

   

  3. Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers de PUBLIFA.

   

  4. Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què PUBLIFA tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

   

  5. Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

   

  – Si considera que les dades no són correctes o exactes;

  – Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos la seva eliminació;

  – Si les dades ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per les quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;

  – Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, aquest està pendent de resposta al respecte per part del Responsable.

   

  6. Dret a la portabilitat: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

   

  Malgrat que les dades s’hagin recollit mitjançant consentiment, l’usuari podrà revocar-les en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a aquest més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.

   

  L’exercici dels drets que l’usuari té podrà fer-lo efectiu dirigint-se a PUBLIFA a través d’algun dels següents mitjans, acompanando còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent:

   

  Correu electrònic a què haurà de dirigir la seva petició és info@publifa.com, així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent si considera que no s’han atès les seves sol·licituds o drets correctament (Agència Espanyola de Protecció de dades) a www.agpd.es

   

  Aceptació i Consentiment

   

  Marcant les caselles d’acceptació obligatòria de la nostra “Política de Privacitat” i “Avís Legal” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, l’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició , declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de PUBLIFA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

   

  Mesures de Seguretat

   

  PUBLIFA, ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures a el cent per cent.

   

  Modificacions de la present política de privacitat

   

  PUBLIFA, pot alterar la present política de privacitat per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que el revisi periòdicament, així com que es posien contacte amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: info@publifa.com oa la direcció i telèfons de contacte que trobareu a la nostra web.